Utbildningar

Utbildningar jag gått:

•Certifierad Canineopat®, 2019
•Certifierad Friskvårdskonsulent Hund, 2018
•Diplomerad Massageterapeut i UPH Hundmassage, 2018
•Utbildad i Medicinsk Laserterapi Hund, 2019
•Utbildad i Elektroterapi, 2019
•Utbildad i Träningsfysiologi Hund, 2019
•Fördjupningskurs i Mera rörelser, 2020
<span;>•Djurvårdare på utökad nivå 2, D9 Kompetens, 2019
<span;>•Diplomerad Undersköterska, Vård och omsorgscollege Värmland, 2015

Certifierad Friskvårdskonsulent Hund och Canineopat® är skyddade yrkestitlar och Cert. Canineopat® är den första Hundfysioterapeut-utbildningen som är kvalitetssäkrad. Utbildningarna är under statlig tillsyn och ligger under skolverkets regler och betygssystem.
En Certifierad Friskvårdskonsulent Hund och Canineopat® ska förbättra hundens rörelseförmåga och hälsa genom individanpassade behandlingar och rekommendationer om fysisk träning.
En Friskvårdskonsulent Hund och Canineopat® bedömer hundens förmåga och funktioner, alltså; motorik, rörlighet, styrka och smärta.
I en Canineopats yrkesroll ingår främst undersökning och behandling med syfte att lindra, bota och förebygga sjukdomar och skador i hundens rörelseapparat.
Behandlingarna riktar sig framförallt på de primära problemen men även de sekundära.
I utbildningarna går man grundligt igenom hundens anatomi, fysiologi, myologi, osteologi, biomekanik, samt djupgående massage, träning, kost, rehabilitering och friskvård. Läs mer här nedan om utbildningarna:

Under utbildningarna går man grundligt igenom:

Anatomi o fysiologi
-Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
-Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
-Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.

Biomekanik
-Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential.
-Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner.
-Kroppsmedvetenhet.

Praktik
-Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage.

Företagsekonomi
-Grundläggande företagsekonomi och coachning. Upprättande av affärsplan.

Lagar och förordningar
-Genomgång av befintlig lagstiftning som berör hundägande och hantering av hund.

Träningsfysiologi
-Kunskaper för att kunna upprätta ett träningsprogram för hundar i olika arbetsfaser med hänsyn till hundens behov i respektive gren såväl som att kunna återanpassa hunden vid eventuella rehabtillstånd.
-Grundläggande kunskaper i olika former av träning och dess påverkan på skelett, muskulatur och cirkulation.

Patologi
-Grundläggande sjukdomslära.
-Tandvård samt akutsjukvård anpassad för friskvårdssyfte samt grundläggande kunskaper i smittvägar och smittskydd.

Näringslära
-Grundläggande kunskaper i näringslära.

Etologi och problembeteenden
-Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan både som arbetande hund och sällskapsdjur.

Rehabilitering
-Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering.
-Behandlingsmetoder.

Praktik utförs inom UPH hundmassage/medicinsk massage (djupgående och behandlande massage), laserterapi, elektroterapi, vattentrask samt andra rehabiliterings- och träningsmetoder.

-I utbildningen ingår även D9-kompetens, vilket betyder att man efter avklarad utbildning är Djurvårdare på utökad nivå 2, med D9-kompetens.

-Läs mer på WWW.UPH.NU

ÖVRIGA UTBILDNINGAR/KURSER JAG GÅTT:

Mera Rörelser för Svenska Fysioterapiskolan, 2020.
En djupdykning i hundens rörelser och palpering av hund.